Digitaal loket Amstelveen

Afvalcontainers

Containers legen De containers met restafval en GFT worden om de week geleegd. De papiercontainer wordt één keer per vier weken geleegd. Direct...

Afvaldumping

Met dit formulier meldt u gedumpt afval. Geef aan welk soort afval er is achtergelaten en waar u dit heeft gesignaleerd. Wij nemen uw melding zo spoedig mogelijk...

Beschadiging container melden

Met dit formulier meldt u dat uw minicontainer beschadigd is. Plaats uw container voor uw woning, bij voorkeur in de voortuin of op de stoep. Uw afval (restafval,...

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst...

Defecte verkeersapparatuur melden

Met dit formulier meldt u een defect aan een verkeerslicht. Geef aan wat er aan de hand is en waar u dit heeft gesignaleerd. Wij nemen uw melding zo spoedig mogelijk...

Dementia app aanvragen

Met dit formulier kunt u, zolang de voorraad strekt, één of meerdere codes aanvragen waarmee u één jaar lang gratis gebruik kunt maken van de...

Dood dier gevonden

Dode dieren (kadavers) kunnen botulisme veroorzaken. Het is verstandig zieke en dode dieren niet met blote handen aan te raken. Het is namelijk mogelijk dat deze...

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag,...

Gladheidbestrijding

Tijdens de wintermaanden is er kans op gladheid. De gemeente Amstelveen zorgt ervoor dat u zo veilig mogelijk de weg op kunt, maar gladheid is moeilijk te bestrijden....

Graffiti verwijderen

Soms spuiten vandalen muren onder met graffiti. Of worden stickers of posters opgeplakt zonder toestemming. De daders blijven vaak onbekend. De gemeente zorgt ervoor...

Grofvuil inleveren

Grofvuil is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, stoel of vloerbedekking. U kunt uw grofvuil zelf wegbrengen. Ook...

Incidentele festiviteit organiseren

Als u in een inrichting, zoals een horecagelegenheid een festiviteit organiseert met bijvoorbeeld livemuziek of een DJ en u denkt niet aan de geluidsnormen uit het...

Kapotte of vieze speelplekken, melding

Als u ziet dat een speeltoestel stuk is of de speeltuin is vies, kunt u hiervan een melding maken bij de gemeente. Zo kan er overlast zijn door honden- of kattenpoep....

Kapotte straatverlichting melden

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de openbare verlichting. Het onderhoud verloopt volgens een vastgelegde planning....

Klacht over gemeente of zorgaanbieder

Let op: Het e-mailadres klacht@amstelveen.nl is niet te gebruiken voor meldingen van schade, overlast of een onveilige situaties. De juiste gegevens hiervoor vindt u op de...

Naamgebruik, verzoek aanduiding

Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam...

Onderhoud openbaar groen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen,...

Overlast melden

Met dit formulier meldt u overlast. Geef aan waar u hinder van ondervindt en waar dit plaatsvindt. Wij nemen uw melding zo spoedig mogelijk in behandeling. ...

Paspoort of identiteitskaart, verloren

Vraag een nieuw reisdocument aan als uw oude reisdocument gestolen of kwijt is. Aangifte bij de politie is alleen nodig als uw reisdocument is gestolen. Om identiteitsfraude...

Reinigen openbare weg

De gemeente reinigt openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden. Dit gebeurt volgens een vast rooster. Net als het ophalen van afval en het legen van de afvalbakken....

Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd...

Schade aan brug, tunnel of fontein melden

Met dit formulier meldt u schade aan een brug, tunnel, viaduct, kadermuur of fontein. Geef aan wat er aan de hand is en waar u dit heeft gesignaleerd. Wij nemen uw...

Schade aan een zitbankje, fietsvoorziening, afrastering of afvalbak melden

Met dit formulier meldt u schade aan straatmeubilair, afrastering of afvalbak. Geef aan wat er aan de hand is en waar u dit heeft gesignaleerd. Wij nemen uw melding...

Schade aan verkeersborden, straatnaamborden of bewegwijzering melden

Met dit formulier meldt u een beschadiging aan verkeerstekens, zoals een verkeersbord, straatnaambord, bewegwijzering of belijning. Geef aan wat er aan de hand is...

Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de...

Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting...

Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. Gaat u samenwonen? Wanneer...

Verkeer, klacht / verzoek

U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger...

Vermoeden woonfraude melden

Met dit formulier kunt u uw vermoeden van woninggebonden fraude melden, zoals onderhuur, leegstand, illegale kamerverhuur, wietplantage, overbewoning. U mag uw melding...

Verzoek om informatie

Veel antwoorden op vragen zijn te vinden op onze website. Mocht u toch nog vragen hebben, gebruik dan dit formulier. Als u meer (losse) vragen hebt, wilt u dan per...

Volle of verstopte ondergrondse container melden

Met dit formulier meldt u een verstopte of volle ondergrondse container. Geef aan of er sprake is van een volle of verstopte ondergrondse container en waar deze zich...